De siste årene har stadig stigende eiendomspriser og svært gode resultater vært normalen i eiendomsbransjen. Vi i AVA har stilt oss spørsmål om hvor lenge denne utviklingen kommer til å fortsette. I mars 2020 ble COVID-19 et kjent begrep og myndighetenes tiltak snudde over natten opp ned på den verden vi kjente. Mange virksomheter ble stengt, store deler av arbeidstokken jobbet hjemmefra og man kunne daglig lese om økning i antall smittede og døde som følge av den pågående pandemien. De siste måneders hendelser vil utvilsomt sette kraftigere spor i eiendomsmarkedet, det store spørsmålet er hvor sterkt og hvor lenge.

Vi i AVA liker når det stormer for det er når en møter motstand at vi får frem det beste fra et meget erfarent mannskap som videre skaper nye muligheter. AVA har en skute rigget for vekst og langtur, og om det blir litt bølger og motvind underveis  så er det noe AVA er veldig godt forberedt på.

Les årsrapport for 2019 her