Historien om AVA

AVA Eiendom AS har forvaltet og eid eiendom siden 1991. AVA var en av initiativtagerne til etableringen av Warbo Gruppen i 1997, en gruppering vi opprinnelig eide 50% av. Denne grupperingen solgte sine eiendommer i 2005 til Kenmore Property Investors.

Etter dette salget etablerte vi i 2006 to nye eiendomsselskaper. Salto Eiendom AS som et rendyrket kjøpesenterselskap, og AVA EiendomsPartner AS med fokus på kontoreiendommer.

Vår første eiendom ble kjøpt tidlig i 2006. Vi kjøpte da «Bankbygget» i gågata i Sandvika og like etterpå eiendommen Lysaker Torg 2 på Lysaker-lokket. Begge disse eiendommene har en meget god beliggenhet i henholdsvis Sandvika og på Lysaker. Dermed ble det synliggjort en klar strategiendring i forhold til tidligere satsninger, mer fokus på gode beliggenheter. Begge eiendommene har utviklet seg positivt. Bankbygget i Sandvika er rehabilitert og loftsetasjen utbygget til flotte kontorer.

Timing er svært viktig innenfor næringseiendom. Når finanskrisen «herjet som verst», kjøpte vi tre nye eiendommer. Victoriagården Handel og Victoriagården Kontor, begge i Sandvika, i tillegg til Strandveien 12 på Lysaker. Disse tre eiendommene ble overtatt ved årsskiftet 2009/2010.

I Strandveien 12 forlenget vi leieavtalen med Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. I Victoriagården Handel har vi etablert et meget attraktivt leietagerlag langs elvebredden.

Høsten 2011 kjøpte vi oss opp til å bli majoritetseier i selskapet Askeladden Eiendom AS. Dette selskapet har vi selv ledet og bygget opp siden 1999, derfor var det en naturlig løsning å nå legge dette selskapet inn i AVA EiendomsPartner AS. Askeladden Eiendom AS eier 4 gode eiendommer i Holmen Næringspark langs E-18 på Holmen i Asker.

I 2011 kjøpte vi selskapet Sandnes Eiendom Invest AS. Sandnes Eiendom Invest AS eier fire eiendommer i sentrum av Sandnes. Parallelt har vi startet utviklingsarbeidet mot kommunen, og det er således en betydelig oppgave som vi her har påtatt oss. En ny bydel skal skapes.

Gjennom 2012 arbeidet vi målrettet for å få med oss en partner i Sandnes. I mars 2013 signerte vi en samarbeidsavtale med Selvaag Bolig ASA. Selvaag kjøpte seg samtidig inn med 20% i selskapet. Det gir oss bedre kompetanse på bolig og er således en viktig strategisk støttespiller i utviklingsfasen.

AVA EiendomsPartner AS fikk i slutten av 2013 tilslag på kjøpet av Stasjonskvartalene midt i Asker sentrum. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet. Ved overtagelse av eiendommen var det knyttet risiko til de mange leiekontraktene som hadde utløp i 2016. Man fikk i løpet av det første året reforhandlet mange av leiekontraktene og løftet leienivået i eiendommen.

I desember 2014 fikk AVA EiendomsPartner AS tilslag på kjøp av Karl Johans gate 14 og Kirkegata 23-25 i Oslo sentrum. Karl Johans gate 14 ligger i krysset mellom Karl Johans gate og Kirkegata. Eiendommen vil av mange bli omtalt rent estetisk som en av Karl Johans gates flotteste eiendommer, og den har nylig blitt ombygget for å huse en av verdens største H&M flaggskipbutikker fom. november 2018. Kirkegata 23-25 er et kontorbygg med handelsarealer på gateplan, med attraktiv beliggenhet i direkte tilknytning til Karl Johans gate 14.

Sommeren 2015 solgte vi kjøpesenterselskapet Salto Eiendom AS for 5,1 milliarder kroner. Selskapet hadde på salgstidspunktet 282 MNOK i løpende leieinntekter og 6 milliarder kroner i butikkomsetning. Salto ble solgt etter ønske fra selskapets majoritetseier.

Konsernet AVA EiendomsPartner AS eier per i dag 30 eiendommer i Asker, Bærum, Drammen, Oslo, Skien og Sandnes. Det har vært en hyggelig seilas med positive tall hvert eneste år siden oppstart. Selskapet er godt rigget til å gjøre nye investeringer, og vi søker etter spennende eiendommer og prosjekter. Vi har god fremdrift og mye vind i seilene, og gleder oss til den videre seilasen.