Firmaets kompetanse og bransjekunnskap er fundamentet i en lønnsom eiendomsforvaltning, hvor vi skal sikre konkurransedyktig avkastning på våre investeringer innen næringseiendom. Der hvor muligheten tilsier ny- eller videreutvikling av egen eiendom, skal AVA Eiendom AS selv realisere ethvert prosjekt i eget hus.

Visjon

«AVA skal bli best på forvaltning av næringseiendommer i Norge, med fokus på kvalitet, service, utvikling og langsiktig verdiskapning»

Mål

  • Vi skal forvalte og utvikle næringseiendommer på en optimal måte, noe som skal sikre høy avkastning på våre investeringer
  • Vi skal fokusere på langsiktig verdiskapning
  • Vi skal utvikle en kultur internt som setter fokus på kvalitet og servicegrad, hvor våre kunder og samarbeidspartnere står i sentrum
  • Vi skal skape en interessant arbeidsplass med fokus på kompetanse, trivsel og arbeidsglede