Prosjektbeskrivelse

Økonomikonsulent

Camilla jobber som økonomikonsulent i AVA samtidig som hun studerer fulltid på siviløkonomstudiet på BI i Nydalen. Hun jobber hovedsakelig i økonomiavdelingen, men er godt kjent med hele organisasjonen og involveres på tvers av avdelingene ved behov. Camilla er for tiden stasjonert i Milano hvor hun studerer på Bocconi Univerity – en av verdens ledende business-skoler.

Arne Vannebo - Daglig leder