Prosjektbeskrivelse

Økonomikonsulent

Celine er fulltidsstudent på siviløkonomstudiet på BI i Nydalen og har fullført en bachelor i Økonomi og ledelse. Nå tar hun en Master of Science i busness med en major innen Accounting and Business control. Ved siden av studiene jobber hun deltid som økonomikonsulent i AVA. Hun jobber på tvers av alle avdelinger med hovedfokus på regnskapsføring, og kjenner godt til hele organisasjonen.

Arne Vannebo - Daglig leder