AVA Eiendom AS skal bidra til et godt bygningsmessig miljø gjennom best mulig forvaltning, drift og vedlikehold av våre eiendommer. Eiendommen som leies ut skal ha god driftsmessig og teknisk kvalitet. Med dette ønsker vi å forebygge ulykker, helse- og miljøskader for våre leietakere, egne ansatte og samfunnet forøvrig.

Alle regler og instrukser er generelle og veiledende og leieavtalen vil gå foran ved eventuelle motstridende formuleringer eller bestemmelser. Disse retningslinjene gjelder for alle våre eiendommer.

Ved spørsmål ta kontakt med

Eystein Vannebo og Arvid Ekholt ved eiendommer i Asker, Bærum, Drammen og Oslo

Egil Fjelde ved eiendommer i Sandnes.