Gjør deg kjent med:

  • Rømningsveier
  • Nødutganger og manuelle meldere.
  • Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange

Dersom du oppdager brann:

  • VARSLE – Trykk inn en brannmelder (rød boks) hvis ikke alarm allerede er utløst, ring brannvesenet på tlf. 110
  • REDDE – Forsøk å redde ut personer som er i umiddelbar fare
  • SLUKKE – Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr
  • RØMME – Evakuer ut via nærmeste rømningsvei, -gjør hva du kan for å unngå kontakt med røyk! Møt opp på møteplassen, vent der til du mottar ny beskjed.
  • HEISEN – MÅ IKKE BRUKES!! Bruk trappene
  • HJELPE – Møt brannvesenet og fortell hvor brann er oppdaget. Bistå ansvarlig personell, men sørg for at du ikke går i veien for redningsmannskaper

Nødtelefon brannvesen: 110