AVA Eiendom AS har stort fokus på brannvern og brannsikkerheten på alle våre eiendommer. Arbeidet med brannsikkerheten er i henhold til «Forskrift om brannforebygging» §4 til §9.

Majoriteten av eiendommene våre er utstyrt med brannalarmanlegg med alarmoverføring til brannvesenet.  I tillegg er brannslanger og slokkeapparater plassert i henhold til byggets brannstrategi. Slukkerutstyr må ikke flyttes eller fjernes uten godkjenning av Utleier.

AVA Eiendom AS har utnevnt en brannvernansvarlig for eiendommen som har ansvar for brannvernarbeidet og som skal bistå leietakerne i deres brannvernarbeid. Eiers brannvernansvarlig skal sørge for at det for hele eiendommen blir gjennomført en brannøvelse i året, dette kan være en evakueringsøvelse eller en teoretisk øvelse sammen med våre leietakere.

Hver leietaker skal ha en brannvernleder som har ansvar for at virksomheten er innrettet i henhold til «Forskrift om brannforebygging» slik at brann eller fare for brann forebygges. De enkelte leietakere plikter å vedlikeholde de etablerte brannverntiltak slik at disse ikke forringes. Videre plikter leietaker å rapportere til eier om eventuelle avvik som forringer brannsikkerheten både i og utenfor sitt leieareal, slik at påkrevde tiltak blir behandlet og gjennomført. Leietakers brannvernleder skal være eiers kontaktperson i brannvernarbeidet og sørge for at brannvernoppgavene innenfor egen virksomhet er formidlet og fordelt.