I AVA har vi vaktmestere som i hovedsak skal:

  • Holde tilsyn med eiendommen
  • Kontrollere og drifte de tekniske anleggene
  • Gjennomføre myndighetspålagte oppgaver i forhold til sikkerheten på eiendommen
  • Snørydding og strøing
  • Drift av inn og -utvendige fellesarealer
  • Sørge for å holde det ryddig og rent utvendig