Elveparken Sandnes AS

I Sandnes har vi fem dyktige ansatte som gjennom mange år har opparbeidet seg en god kompetanse på næringsmarkedet i Sandnes og omegn. Elveparken Sandnes AS har forvaltning og drift av en eiendomsportefølje med et samlet areal på ca. 47.000kvm.

I tillegg til å forvalte eiendommene i Sandnes, jobber selskapet med et større utviklingsprosjekt som har fått navnet Elveparken. Prosjektet strekker seg over et tomteareal på ca. 80 mål, midt i Sandnes sentrum. Elveparken vil bli en ny bydel, bestående av moderne arkitektur og gode uteområder. Det skal utvikles og oppføres i overkant av 100.000 kvadratmeter med en fordeling på 50% bolig og 50% næringsbygg.

Selskapet eies av AVA Eiendom AS og Selvaag Bolig ASA i felleskap.