I AVA jobber vi etter følgende visjon: «AVA skal bli ledende på forvaltning av næringseiendommer i Norge, med fokus på kvalitet, service, utvikling og langsiktig verdiskapning»

Samfunnsansvar er når vi frivillig integrerer miljøhensyn og sosiale hensyn i vår drift og i vår kontakt med interesser – altså, vi tar ansvar ut over det som er påkrevd gjennom lover og reguleringer. Samfunnsansvar dreier seg altså om en bærekraftig drift av selskapet vårt. I tillegg til å fokusere på det økonomiske aspektet, skal vi også ta hensyn til en sosial og miljømessig bunnlinje.

For at AVA skal kunne være en ledende aktør i sin bransje, er vårt samfunnsansvar og det som faktisk gjøres for å styrke det, en viktig del. Vårt samfunnsansvar spenner fra at vi støtter Kreftforeningen og Frelsesarmeen, vårt fokus på energiforbruk til at vi sorterer avfall på alle våre eiendommer og implementering av grønne leiekontrakter.

Tre av våre hjertesaker er vår støtte som Forskningsfadder for kreftforeningen, vår støtte til Frelsesarmeen og vårt samarbeid med Asker Produkt. Asker Produkt er en bedrift som tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for personer som ønsker vekst og utvikling for å komme inn i det ordinære arbeidslivet.

Vårt ønske er hele tiden å strekke oss etter å bli bedre på miljøbesparende løsninger. Vi utdanner og kurser våre ansatte slik at vi blir mer bevisste, og får kjennskap til bedre og mer effektive løsninger enn de vi har per i dag. Vi har etiske retningslinjer for hvordan vi behandler og samhandler med våre leietakere og samarbeidspartnere. Vi gjennomfører kundetilfredshets undersøkelse med våre leietakere, der målet naturligvis er å gjøre det bedre for hvert år.