Firmaets kompetanse er fundamentet i en lønnsom eiendomsforvaltning, hvor vi skal sikre konkurransedyktig avkastning på våre investeringer i næringseiendom med interne ressurser. Fokuset ligger i å utvikle gode, sentrale eiendommer i lokale markeder hvor det utvikles sterke markedsposisjoner. AVA skal ha en balansert portefølje av eiendommer.

Visjon

«AVA skal utvikle seg til å bli ett av Norges ledende eiendomsselskap, med fokus på kvalitet, service, utvikling, bærekraft og langsiktig verdiskapning.»

Mål

  • Vi skal forvalte og utvikle næringseiendommer på en optimal og bærekraftig måte, noe som skal sikre høy avkastning på våre investeringer
  • Vi skal fokusere på langsiktig verdiskapning og gode, miljømessige løsninger
  • Vi skal utvikle en kultur internt som setter fokus på kvalitet og bærekraft, med høyt fokus på kundetilfredshet
  • Vi skal skape en interessant arbeidsplass med fokus på kompetanse, trivsel og arbeidsglede