Prosjektbeskrivelse

Eiendomsmassen Erteløkka

Eiendommene er beliggende på Erteløkka, i umiddelbar nærhet til Asker sentrum og ved E18 sin avkjøring fra Oslo. Bygningsmassen benyttes til kontorer, hotell, forretninger, samt parkeringskjellere, og er hovedsakelig oppført i periodene ca. 1985- 2000, men det er også innslag av eldre bygg.

Askerveien 61 kan deles inn i to deler, henholdsvis en kontordel og en hotelldel. Bygningen ble opprinnelige oppført i ca. 1984 og senere tilbygd med en del av tredje etasje i 1988. Hotelldelen ble tilbygd mot øst i 2008.

Erteløkka 1 består av bolig- og næringsarealer og ble oppført ca. i år 2000. Det er kun næringsseksjoner i underetasjen og 1. etasje som er en del av porteføljen og som er inspisert. Disse lokalene er utleid til treningssenter og helserelaterte virksomheter.

Erteløkka 3 består i utgangspunktet av to ulike bygg, henholdsvis «Brannstasjonen» og «Pyramiden».»Brannstasjonen» var tidligere brannvesenets tilholdssted og ble oppført rundt 1950, mens «Pyramiden» ble oppført på midten av 1980-tallet. Byggene er i dag sammenkoblet og benyttes til kontorformål.

Erteløkka 7 ble oppført ca. i 2000 og består av fire etasjer over terreng, samt underetasje. 1. etasje eies og benyttes av Asker kommune (ikke besiktiget), mens de resterende etasjen er seksjoner tilhørende porteføljen. Seksjonene benyttes i hovedsak til kontorformål, samt tekniske rom i underetasjen.

Erteløkka  19 (15-17) består av parkeringskjeller over to etasjer, hvorav Erteløkka Holding eier 318 av til sammen 517 parkeringsplasser. I tillegg er det enkelte tekniske rom. Næringslokalene i underetasje av boligblokken (15-17) er innredet til danse- og ballettskole og forretning, med leieareal på 618 m2.

 

I nærheten

  • Buss: 400 m.
  • Jernbane og flytog: 400 m.
  • Kafeer: 200 m.
  • Butikker: 200-500 m.
  • Asker sentrum
  • 489 parkeringsplasser
  • Sentral plassering
  • Byggeår: 1984-2008

Areal:

35.350 kvm.