Asker

Askerveien 61

14 850 kvm
Hotel og kontorseksjoner
Sentrum
Illustrasjon/bilde av Askerveien 61

Om eiendommen

Askerveien 61 kan deles inn i to deler, henholdsvis en kontordel og en hotelldel. Bygningen ble opprinnelige oppført i ca. 1984 og senere tilbygd med en del av tredje etasje i 1988. Hotelldelen ble tilbygd mot øst i 2008.

Vår kontaktperson

Portrettbilde av Geirr H. Vannebo
Geirr H. Vannebo
Leder Kontoreiendom, Sandvika