Asker

Erteløkka 3

2 570 m2
Kontorseksjoner
Sentrum
Illustrasjon/bilde av Erteløkka 3

Om eiendommen

Erteløkka 3 består i utgangspunktet av to ulike bygg, henholdsvis «Brannstasjonen» og «Pyramiden».» Brannstasjonen» var tidligere brannvesenets tilholdssted og ble oppført rundt 1950, mens «Pyramiden» ble oppført på midten av 1980-tallet. Byggene er i dag sammenkoblet og benyttes til kontorformål.

Vår kontaktperson

Portrettbilde av Geirr H. Vannebo
Geirr H. Vannebo
Leder Kontoreiendom, Sandvika