Andre eiendommer

Skien Industribygg

50 531 m2
Industri
Illustrasjon/bilde av Skien Industribygg

Om eiendommen

AVA Eiendom AS tegnet seg for over 60% eierandel i Skien Industribygg i begynnelsen av 2019 og ble således majoritetseier i selskapet. I den forbindelse påtok AVA seg samtidig forvaltningen av eiendommen hvor ABB har hatt sine produksjonsfasiliteter på eiendommen i over 80 år. Eiendomsmassen består av ABBs mellomspennings- og lavspenningsfabrikk og er Skiens størst industriarbeidsplass med ca. 700 ansatte.

Eiendommen er utleid til ABB på en barehouse-avtale som løper i 10 år. Det er en betydelig eiendomsmasse som her kjøpes. Bygningsmassen utgjør 50.531 kvm på et tomteområde på 104 mål ved togstasjonen i Skien. Det er således et betydelig utviklingspotensial i eiendommen.

AVA Eiendom AS eier i dag flere eiendommer med partnere hvor det ligger et fremtidig utviklingspotensial. I Sandnes sentrum utvikles et tomteområde på 80 mål sammen med Selvaag Bolig ASA. I tillegg kjøpte AVA Eiendom AS seg inn i Erteløkka i Asker (sammen med partnere i det NRP tilrettelagte syndikatet Asker Næringseiendom AS) hvor det også ligger et betydelig langsiktig utviklingspotensial. Nylig konverterte AVA TV2 sitt hovedkontor i Karl Johans gate 14 til en av verdens største H&M-butikker. H&M åpnet 29. november og har fått en fantastisk god mottagelse.

Vår kontaktperson

Portrettbilde av Erling Skovli
Erling Skovli
Eiendomssjef, Sandvika