Illustrasjon/bilde til saken "AVA Eiendom AS blir hovedeier i Skien Industribygg AS"
AVA Eiendom AS blir hovedeier i Skien Industribygg AS
AVA Eiendom AS blir hovedeieren i det Njord Securities tilrettelagte selskapet Skien Industribygg AS. Dette syndikatet kjøpte nylig ABB sin store industrieiendom i Skien for 217 millioner kroner.
Publisert: 8. februar 2019

AVA Eiendom AS tegnet seg for over 60% eierandel i Skien Industribygg og blir således majoritetseier i selskapet. AVA påtar seg samtidig forvaltningen av eiendommen hvor ABB har hatt sine produksjonsfasiliteter på eiendommen i over 80 år. Eiendomsmassen består av ABBs mellomspennings- og lavspenningsfabrikk og er Skiens størst industriarbeidsplass med ca. 700 ansatte.

Eiendommen er utleid til ABB på en barehouse-avtale som løper i 10 år. Det er en betydelig eiendomsmasse som her kjøpes. Bygningsmassen utgjør 50.531 kvm på et tomteområde på 104 mål ved togstasjonen i Skien. Det er således et betydelig utviklingspotensial i eiendommen.

AVA Eiendom AS eier i dag flere eiendommer med partnere hvor det ligger et fremtidig utviklingspotensial. I Sandnes sentrum utvikles et tomteområde på 80 mål sammen med Selvaag Bolig ASA. I tillegg kjøpte AVA Eiendom AS seg inn i Erteløkka i Asker (sammen med partnere i det NRP tilrettelagte syndikatet Asker Næringseiendom AS) hvor det også ligger et betydelig langsiktig utviklingspotensial. Nylig konverterte AVA TV2 sitt hovedkontor i Karl Johans gate 14 til en av verdens største H&M-butikker. H&M åpnet 29. november og har fått en fantastisk god mottagelse.

«Dette er en veldig spennende investering for oss. Eiendommen ligger utenfor vårt hjemmemarked, men har flere spennende aspekter ved seg. Det er en lang leieavtale med en meget profesjonell og seriøs leietaker. Dersom ABB skulle velge å fraflytte eiendommen, kan det realiseres en betydelig oppside. Vi kjøper et tomteområde på 104 mål (70 mål eiet + 34 mål festet) inntil togstasjonen i Skien. Rundt eiendommen er det i dag boligbebyggelse. Med over 50.000 kvm. eiendomsmasse og over 100 mål tomt innebærer investeringen flere interessante muligheter» sier administrerende direktør Arne Vannebo.