Illustrasjon/bilde til saken "AVA skal skape liv i Kvadraturen!"
AVA skal skape liv i Kvadraturen!
Helt siden kjøpet av Kirkegata 23-25 har vi tenkt at dette måtte være en av de mest underutviklede eiendommene i Kvadraturen – mye på grunn av de to store lysgårdene som går gjennom bygget.
Publisert: 1. september 2020

Eiendommen har en meget sentral plassering, med kort vei til det meste! I tillegg har kvadraturen de siste årene virkelig blitt et populært kontorstrøk, noe som gjør at vi ser et stort potensial i videreutvikling av denne beliggenheten.

I 1959 ble Kirkegata 25 revet og gjenoppført, mens Kirkegata 23 ble oppført i siste halvdel av 1800-tallet. Gjennom årene har byggene blitt slått sammen og renovert flere ganger – og de har i dag et felles inngangsparti og et totalareal på 8291m2. Det foreligger ingen vern eller restriksjoner på dagens eiendomsmasse, noe som gir oss muligheten til å føre opp et topp moderne kontorbygg. Vi antar at nybygget kan få et areal på ca. 10.000 m2. Et nybygg vil også gi oss muligheten til å få på plass topp moderne løsninger i forhold til miljø og bærekraft – noe som gjør at riving av dagens bygningsmasse sannsynligvis vil gi det beste miljøregnskapet på lang sikt.

Vi har sammen med Høyskolen Kristiania avholdt en arkitektkonkurranse der A-Lab ble kåret til vinner. Parallelt med at A-lab har utarbeidet spennende planer for å etablere en høyskole i nybygget, har de også tegnet ut et flott kontorbygg med effektive arealer og tidsriktige løsninger. Hvordan fremtidens Kirkegata 23-25 vi fylles med aktivitet er fortsatt åpent – men begge alternativer vil være en meget god løsning for Kvadraturen!