Illustrasjon/bilde til saken "Nytt godt år for AVA – 232 MNOK i overskudd"
Nytt godt år for AVA – 232 MNOK i overskudd
2018 har vært et meget hektisk og godt år for AVA Eiendom AS.
Publisert: 15. mars 2019

Morselskapet oppnådde et rekordoverskudd på 232 MNOK, mens konsernet gikk i pluss med 79 MNOK. Konsernet kostnadsførte 160 MNOK knyttet til rehabiliteringen og ombyggingen av Karl Johans gate 14 i løpet av 2018.

Den omfattende ombygging av Karl Johans gate 14 var AVA sitt hovedprosjekt i året som har gått. Det gamle Oslo-hovedkontoret til TV2 har blitt fullstendig ombygd og rehabilitert. To nye kontoretasjer har blitt bygget på toppen av eiendommen, som nå innehar 5 plan med moderne handel. Den nye flaggskipsbutikken til H&M er en av verdens største. Den nye butikken åpnet 29. november i fjor og har blitt svært godt mottatt.

Samtidig valgte AVA Eiendom AS å styrke sin posisjon i Asker sentrum. Sammen med NRP ble Asker sentrum sitt desidert største kontoreiendomsselskap etablert i fjor høst; Asker Næringseiendom AS. Det nye selskapet har i underkant av 100 MNOK i løpende leieinntekter, og AVA er største eier med 21% eierskap. Salget av Stasjonskvartalene fra AVA til Asker Næringseiendom AS medførte en regnskapsmessig gevinst for AVA på hele 212 MNOK.

I Sandnes arbeides det med en omfattende regulering av 80 mål tomt midt i sentrum. Dette prosjektet gjennomføres i partnerskap 50/50 med Selvaag Bolig ASA. Den nye kommuneplanen for Sandnes sentrum forventes ferdigstilt i løpet av inneværende år.

Tidlig i 2019 kjøpte AVA to nye bygg på Bragenes Torg i Drammen, samt 60 % av Skien Industribygg AS. AVA eier nå 6 eiendommer på Bragernes Torg, mange med svært gode serveringsfasiliteter. Alle disse eiendommene er for tiden 100% utleid. Skien Industribygg AS har en lang leieavtale med ABB, men med 50.000 kvm. bygningsmasse og 104 mål tomt inntil Skien togstasjon har investeringen i Skien et betydelig potensial.

AVA Eiendom AS forvalter i dag 30 eiendommer med en markedsverdi på ca. 4,4 milliarder kroner. Porteføljen har budsjetterte leieinntekter på 248 MNOK i 2019. Selskapets strategi er å investere i kontor- og handelseiendommer i Asker, Bærum, Drammen og Oslo med sentral beliggenhet ved knutepunkt.

AVA Eiendom AS ble etablert i 2009 og har levert svært gode resultater fra etableringen frem til i dag. Selskapets balanse er solid med en betydelig egenkapital. Bankbeholdningen lå på 334 MNOK ved utgangen av året. AVA Eiendom AS eies 50% av Varner Kapital AS og 50% av AVA EiendomsPartner AS.

«Ombyggingen av Karl Johans gate 14 har vært en hyggelig reise for oss. En betydelig medvind (gode makroforhold og lave renter) har vært en viktig driver for de gode resultatene som vi har oppnådd i selskapets første 9 år, fremover kan vi ikke regne med den samme drahjelpen fra markedet. Men vi er fortsatt optimister og har en klar vekststrategi» , uttaler Adm. Dir. Arne Vannebo.