Illustrasjon/bilde til saken "Store vekstambisjoner i AVA"
Store vekstambisjoner i AVA
AVA har en målsetning om å inneha en eiendomsportefølje på 10 milliarder kroner i løpet av noen år.
Publisert: 07. mars 2023

Etter å ha realisert gevinster på flere salg i 2020 og 2011, ønsker selskapet å sysselsette kapitalen i nye kjøp.

Vi eier i dag 30 eiendommer med fokus på Oslo, Sandvika, Asker og Bragernes Torg i Drammen. Hovedvekten er innen kontor og handel, og totalt er porteføljen på ca. 200.000 kvadratmeter.

Selskapet har nå syv utviklingsprosjekter, i tillegg er det ønske om å kjøpe nye bygg. Nå bygger AVA Eiendom et nytt miljøeffektivt undervisningsbygg i Kirkegata 23-25 i Oslo sentrum, som er utleid til Høyskolen Kristiania på en lang leieavtale. Den nye høyskolen vil stå ferdig i august 2024.

Prosjektet er det største AVA nå har under bygging, med en investering på en halv milliard kroner.

I tillegg til nybygget i Oslo jobbes det også med planleggingen av et nytt kontorbygg på Elvely i Asker sentrum. AVA skal straks sette i gang med utleiearbeidet på dette prosjektet. Asker er et marked med lav ledighet og mange solide leietakere, og vi har stor tro på at et miljøeffektivt nybygg vil slå godt an i markedet. Planlagt byggestart er Q4/23.

Eksteriør

Det nye Asker-bygget får miljøsertifiseringen Breeam Excellent. 350 meter dype geobrønner i kombinasjon med solceller og batteripakker vil forsyne bygget med fornybar oppvarming. Løsningene er planlagt slik at de fornybare energikildene også kan kobles via kommunal infrastruktur og derav forsyne sine nabobygg med overskuddskapasitet.