Illustrasjon/bilde til saken "UNA – Askers råeste kontorbygg?"
Gjengivelse av resepsjonsområdet i UNA. Foto: A-lab
UNA – Askers råeste kontorbygg?
AVA skal utvikle UNA til Askers råeste kontorbygg, et landemerke med signaleffekt midt i sentrum.
Publisert: 1. juli 2022

Vi har sikret oss E1-tomta i Asker sentrum. Vårt datterselskap Asker Næringseiendom AS (65%) kjøpte denne sammen med Elvely Holding AS (35%). Tomten er på 925 m2 og det kan oppføres ett signalbygg på 7.200 m2 BRA.

Elvely-kvartalet er en del av en ambisiøs sentrumsutvikling med mål om å utvide sentrum gjennom vitalisering av arealene på andre siden av Askerelva. Dette inkluderer det nye Elvetorget som skal fullføre sirkelen av gågater i Askers fremtidige sentrum.

Eksteriør
Foto: A-lab

AVA skal utvikle UNA til Askers råeste kontorbygg, et landemerke med signaleffekt midt i sentrum. Vi ønsker å øke kvalitetsstandarden i Askers kontormarked ved å føre opp et bærekraftig bygg som er nøye tilpasset sine omgivelser, samtidig som det tilbyr byens beste lokaler. Det vil være utadrettet virksomhet på bakkeplan slik at byggets brukere knyttes sammen med aktiviteten rundt torget, som skal bli en ny destinasjon i bybildet. Vi har satt ambisiøse mål for bymiljø, arkitektur, energibruk og fleksibilitet i arealene. Disse skal realiseres gjennom smarte, fremtidsrettede løsninger.

Gjengivelse av trapp ned til resepsjonsområdet i UNA.
Gjengivelse av trapp ned til resepsjonsområdet i UNA. Foto: A-lab

A-Lab har skapt et signalbygg som henvender seg meget godt til Elvetorget og utnytter Askerelva sine kvaliteter på en særdeles god måte. De har gjort grundige og solide undersøkelser av Asker sentrum og deres eiendommer, for å sikre optimal tilpasning til bybildet. Solstudier og byggets fjernvirkning ble grundig presentert. Det innleverte konkurransegrunnlaget imponerte både i omfang og i detaljrikdom. Det arkitektoniske grepet oppfattes som særdeles godt, samtidig som arkitekturen har en klar strategi for best mulige solforhold både på torg og på uteareal ved eleven.