Illustrasjon/bilde til saken "Varner selger seg ut av AVA Eiendom AS"
Varner selger seg ut av AVA Eiendom AS
Varner har nå solgt seg ut av AVA Eiendom AS og AVA EiendomsPartner AS. Det er de ansatte, med gründer Arne Vannebo i spissen, sammen med øvrige aksjonærer i AVA som nå kjøper ut Varner.
Publisert: 10. juni 2021

Varner og Arne Vannebo har samarbeidet om eiendomsinvesteringer siden 2001. De var begge store eiere i kjøpesenterselskapet Salto Eiendom AS som ble solgt i 2015. AVA Eiendom AS ble etablert under finanskrisen i 2009 som et 50/50-selskap mellom partene. Nå avsluttes dette samarbeidet ved at Varner selger seg helt ut.

Partene har hatt en fantastisk reise hvor det har blitt skapt store økonomiske verdier. Salget åpner imidlertid for spennende muligheter i et dynamisk selskap der hovedeieren nå blir de ansatte i selskapet. AVA er fortsatt rigget for vekst, og vil fortsette arbeidet med å utvikle et førsteklasses eiendomsselskap.

AVA Eiendom AS er et industrielt eiendomsselskap med operativ administrasjon og forvaltning. Selskapet har hatt en sterk utvikling og eier i dag 30 eiendommer. Ved inngangen til 2021 eier og forvalter AVA eiendommer for ca. 5 milliarder kroner med en solid balanse.

Morselskapet, AVA EiendomsPartner AS, ble etablert i 2006. Strategien er og har vært å bygge opp et eiendomsselskap med fokus på eiendommer med god beliggenhet ved sentrale knutepunkt. Strategien til selskapet har handlet mer om å ta spennende posisjoner, i forhold til kjøp av enkeltbygg.

«Ved å kjøpe ut Varner fra AVA Eiendom AS avslutter vi et fantastisk kapittel. Det har vært verdiskapende å samarbeide så tett med Varner gjennom disse årene. Samtidig åpnes nye dører, og vi i AVA gleder oss nå til å få et enda sterkere eierskap og til å fortsette utviklingen av selskapet», uttaler CEO Arne Vannebo i AVA.

Varner konsernet er en langsiktig investor, og har bl.a. vært største eier i AVA-konsernet i over 10 år, og en av de største eierne også i det børsnoterte Bouvet i over 9 år. Etter salget av AVA, søker Varner konsernet nye investeringsmuligheter.