Samfunnsansvar

AVA skal bli ett av Norges ledende eiendomsselskap, med fokus på bærekraft, kvalitet og langsiktig verdiskapning

Illustrasjonsbilde

I AVA jobber vi etter følgende visjon: «AVA skal bli ett av Norges ledende eiendomsselskap, med fokus på bærekraft, kvalitet og langsiktig verdiskapning»

Samfunnsansvar er når vi frivillig integrerer miljøhensyn og sosiale hensyn i vår drift og i vår kontakt med interesser – altså, vi tar ansvar ut over det som er påkrevd gjennom lover og reguleringer. Samfunnsansvar dreier seg altså om en bærekraftig drift av selskapet vårt. I tillegg til å fokusere på det økonomiske aspektet, skal vi også ta hensyn til en sosial og miljømessig bunnlinje.

For at AVA skal kunne være en ledende aktør i sin bransje, er vårt samfunnsansvar og det som faktisk gjøres for å styrke det, en viktig del. Vårt samfunnsansvar spenner fra at vi støtter Kreftforeningen og Frelsesarmeen, vårt fokus på energiforbruk til at vi sorterer avfall på alle våre eiendommer og implementering av grønne leiekontrakter.

To av våre hjertesaker er vår støtte som Forskningsfadder for kreftforeningen og vår støtte til Frelsesarmeen.

Illustrasjon
Det er viktig å vise støtte. Foto: National Cancer Institute / Unsplash

AVA Eiendom forplikter seg til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt gi interessenter informasjon om tiltak og funn. Vi jobber aktivt for å sikre at de nye kravene etterleves som en del av selskapets holdninger for etikk, syn på verdier og samfunnsansvar.

Våre vurderinger rundt Åpenhetsloven

Vårt ønske er hele tiden å strekke oss etter å bli bedre på miljøbesparende løsninger. Vi utdanner og kurser våre ansatte slik at vi blir mer bevisste, og får kjennskap til bedre og mer effektive løsninger enn de vi har per i dag. Vi har etiske retningslinjer for hvordan vi behandler og samhandler med våre leietakere og samarbeidspartnere. Vi gjennomfører kundetilfredshets undersøkelse med våre leietakere, der målet naturligvis er å gjøre det bedre for hvert år.